Archive for: August 2013

Prevod povzetka diplomske naloge je zahteven prevod

Danes mora vsaka diplomska naloga imeti zapisan povzetek diplomske naloge. Nalogo je potrebno zapisati po določenih pravilih in od teh pravil se ne sme odstopati. Povzetek diplomske naloge je vedno potrebno prevesti. Velikokrat vsebuje strokovne izraze in je zato potrebno paziti kdo nam prevaja ta povzetek diplomske naloge.

Prevajanje povzetka diplomske naloge.

Temeljito je potrebno razmisliti komu dati povzetek v prevajanje. Za vsako diplomsko nalogo je potrebno vložiti veliko truda. Temeljito je bilo potrebno zapisati povzetek, ker ga vsakdo prebere in se preko povzetka seznani z vsebino diplomske naloge. Zaradi pomebnosti povzetka, se je potrebno pozanimati ali naš prevajalec obvlada stroko, če so v povzetku strokovni izrazi. Potrebno je opraviti profesionalni prevod. Zato ga ne smejo opraviti neprofesionalci, ne sme ga opraviti amater.…

Zavesa za naša okna

Ko opreljamo stanovanje veliko razišljamo o pohištvu. Velikokrat pozabimo na zavesa za okna. Nameniti ji moramo posebno pozornost. Zavesa so pomebna iz notranje in zunanje strani. Opema oken privabi veliko pogledov. Zavesa lahko dobimo različnih vzorcev in različnih barv. Barve, ki so zelo močne, so primerne za dolgočasne stene. Lahko se odločimo za enobarvne, nevtralne zavese. Taka zavesa so primerna za živobarvne stene.

Ste morda v iskanju oken? Oglejte si spletno stran kvalitetnega ponudnika Maton d.o.o. iz Kopra:

Lesena okna so glavna dekoracija stanovanja.

Industrija in tehnologija je sodobna okna dodelala, do velike zanesljivosti, maksialne izolativnosti, dobimo jih različnih oblik, velikosti in barv. Oblike so lahko klasične štirikotne, lahko se odločimo za trikotne oblike, polkrogelne ali pa za okrogla okna. Lahko se odločimo tudi za nakup žaluzij, polkna ali roloje.…

Položnice in domače knjigovodstvo

Ob misli na položnice ni nikomur prijetno. Vsak dan jih je več, zneski na njih pa vsak dan višji, zato smo hitro slabe volje. Ob tem se nam občasno še zgodi, da se kakšna izgubi v poplavi reklam, ki jih prejmemo v nabiralnik. Ob opominu pa šok in hitro iskanje evrov za plačilo.

Če se vam to večkrat dogaja, si je dobro omisliti nek sistem, s katerim boste problem odpravili. Najbolj enostavno je, da si naredite seznam vseh položnic, ki jih morate mesečno prejeti in potem vsak mesec naredite kljukico, da ste posamezno položnico prejeli. S to evidenco boste imeli pregled nad prejetimi računi, v primeru, da katerega ne prejmete, enostavno pokličete dobavitelja in zahtevate izstavitev novega oziroma prepis.

Rešiti pa je potrebno še drugi del, torej samo plačevanje.…